Spotkanie Dealerskie 2021

KLIENT

Honda

KIEDY

Marzec 2021

TIMING

1 dzień

BRIEF

Organizacja Spotkania Dealerskiego 2021 w formule hybrydowej

Zapewnienie platformy streamingowej - chat, q&a, streaming

Przygotowanie KV wydarzenia oraz jingli konferencyjnych

Kompleksowa obsługa wydarzenia wraz z obsługą techniczną

Powrót do realizacji