Gala Lider XI

KLIENT

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

KIEDY

Luty 2021

TIMING

1 dzień

BRIEF

Organizacja XI Gali LIDER w formule hybrydowej dla 200 osób

Opracowanie KV wydarzenia oraz pomysłu na wiodącą scenografię

Przygotowanie materiałów multimedialnych jak intro, jingle, filmy promocyjne

Produkcja 63 animacji z wypowiedziami video Liderów

Zapewnienie głównego konferansjera wydarzenia

Opracowanie i produkcja materiałów reklamowych towarzyszących wydarzeniu

Zapewnienie studia online

Zapewnienie cateringu

Realizacja wydarzenia

Powrót do realizacji